Bayrak Bayrak
Free counters!

Canlıların Frekansları

İnsanların ve Gıdaların Biyofrekansları

Geçen yüzyılın başında Amerikalı doktor Bruce Tainio, insanların yedikleri gıdaların biyofrekanslarını ölçen bir alet geliştirdi. Esans yağlar uzmanı D. Gary Young’un yardımıyla da frekanslar ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi incelemeye yöneldi. Bu ekip aynı zamanda esans yağların insan vücudunun frekansları üzerine etkisini inceledi. Keşifleri çok ilginçti.

Sağlıklı bir insan vücudunun 62-68 MHz’lik bir frekans aralığı var. Hastalık ve rahatsızlıklar 58 MHz’de baş göstermeye başlıyor. Esans yağlar insan tarafından kullanılan doğal maddeler arasında en yüksek frekansa sahip olan şey. Aşağıdaki frekans tablosunda bir uçta işlenmiş/konserve yiyecekler dururken (0 MHz) öteki uçta en yüksek frekans ile gül yağı (320 MHz) bulunmaktadır. Gül’ün aşkla ilişkilendirilmiş olması, belki de bir rastlantı değildir.

Esans Yağların Frekansları:

Esans yağlar, kişinin frekansını yükseltebiliyor

Tainio ile Young’ın yaptığı testlerden biri de, her ikisi de 66 MHz vücut frekansına sahip olan iki erkek üzerine yapılmıştır. Erkeklerden biri, eline bir bardak kahve almış ve daha kahveyi içerken, 3 saniye içersinde frekansı 58 MHz’e düşmüştür.

Daha sonra bir esans yağını koklamış ve frekansı tekrar 66 MHz’e çıkmıştır. İkinci kişi kahveden bir yudum almış ve frekansı 3 saniye içinde 52 MHz’e düşmüştür. Fakat esans yağını kokladığı anda, frekansı tekrar yükselmemiştir. Frekansının tekrar 66 MHz’e çıkması üç gün sürmüştür. Demek ki frekanslarımız başka maddelerin ciddi şekilde etkisi altında.

Bu araştırmalarda ayrıca olumsuz ve olumlu duygu ve düşüncelerin frekanslarımız üzerindeki etkisi de incelenmiştir.

Olumsuz düşüncelerin insan frekansını 12 MHz kadar düşürdüğü, oysa olumlu düşüncelerin frekansı 10 MHz kadar yükselttiği bulgulanmıştır. Meditasyon ve dua gibi çalışmalar, frekansı 15 MHz kadar yükseltmektedir. Bu tespitlerden sonra, klinik çalışmalar göstermektedir ki, ciddi bir hastalık engeli olmayan kişiler sağlıklı kalmak için, şu ya da bu şekilde bir ruhani uygulamaya ihtiyaç duymaktadır.

Kanıtlar gösteriyor ki esans yağlar da, kişinin frekansını yükseltmede önemli bir rol oynamaktadır. 78 MHz’in altında olan esans yağlar, vücudun fiziksel yapısını dengelerken, gül gibi yüksek frekanslı yağlar, duygusal ve ruhsal seviyelerde denge getirmektedir. Bir esansı kokladığımız zaman, beynimizin "amigdala" denilen bölümü etkilenir ki, burası hafızanın ve duyguların saklanıp serbest bırakıldığı yerdir.

Bizi etkiliyor olabilecek olumsuz frekansların farkında olmalıyız. Birçoğumuz bitkiler üzerindeki klasik müzik ve hard rock müzikleriyle yapılan deneyi biliyordur. Klasik müzikle bitkiler serpilirken, hardrock onları öldürmüştür. İnsanlar da bu durum çok farklı değil.

Beslenmemiz ve fiziksel çevremizin etkisi ile maruz kaldığımız karmaşık ve olumsuz frekanslar, eninde sonunda hücresel yıkıma ve parçalanmaya neden olacaktır. Bununla birlikte aramızda çok az insan dağlara, köylere kaçabilir, ancak kentsel yaşam, birçoğumuz için kaçınılmaz bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Neyse ki esans yağlar ve meditasyon gibi uygulayabileceğimiz alternatifler var. Bunlar sayesinde frekansımızı tekrar yükseltme imkânına sahibiz.

İnsan, titreşen enerji'den ibaret

Yüksek titreşimli insan olmak

Yüksek titreşimin yanında alçak titreşimler de hayatımızı olumsuz etkiliyor. Bu gibi düşük titreşimli frekans yayan araç ve gereçler; bunalma, baş ağrısı, sıkıntı, stres, gerginlik gibi durumların baş göstermesine zemin hazırlamakla birlikte, yaşam enerjimizin akıp gitmesine neden oluyor ve tüm gücümüzü emiyorlar.

İnsan, titreşen enerji'den ibarettir. Titreşim seviyemiz düşük olduğu için yeryüzünde kütle-beden olarak yaşıyoruz. Bizim titreşimimize uygun şekilde titreşen enerjileri de, kendi titreşim dünyamızda kütle olarak görebiliyoruz (diğer insanları, hayvanları, nesneleri vs.)

Frekans yani titreşim düzeyi arttıkça, kişilerin doğaüstü güçleri de artmaktadır. Şifa verme gücüne sahip olan kişilerin titreşim düzeyleri yüksektir. Medyumik güce sahip insanların gücü daha da yüksektir.

Titreşim seviyesini en yüksek noktaya çıkaran, zaman mekan mefhumunu aşan insanların var olduğu biliniyor. Büyük kahinler, bu frekans seviyesinde oldukları için, söyledikleri pek çok şey doğru çıkmaktadır.

Her titreşimin ölçüsü, bir frekans değeriyle hesaplanır. Farklı titreşimlerin farklı frekansları vardır. Bir titreşimin ne tür bir titreşim olduğunu frekans değerleriyle ölçeriz. Frekans teknolojisi günümüzde kısmen de olsa tıpta kullanılıyor ancak gün gelecek pek çok hastalığın tedavisi frekanslarla yapılabilecek. Her hastalığa uygun frekans bulunacak ve hasta kişi o frekans ortamına sokularak tedavi edilecek.

Birinin elini tuttuğunuzda, bedeniniz otomatik olarak onun frekansına ayarlanıyor. O halde kimin elinden tuttuğunuza dikkat edin, çünkü eğer onun manyetik alanı sizinkinden daha kuvvetliyse, sizi kendi frekansına çekebilir ve o frekans gerçekte size yaramayan bir frekans olabilir. Yüksek titreşim yayan her şey, yüksek enerjileri kendine çeker. Bazı insanlar otobüsü hiç bir zaman kaçırmaz, her işleri yolunda gider ve düşündükleri şeyler gerçekleşir. Buna ruhsal açıdan bakarsak, o insanların enerji seviyeleri ve yaydıkları enerjileri yüksektir.

Farkındalığını kazanmış kişiler, yüksek titreşime sahiptir, onlar mutlu ve minnettar kişilerdir, çevrelerindeki düşük titreşime sahip şeylerden etkilenmezler. Bunun sebebi yaydıkları yüksek titreşim ile, düşük titreşimli frekansın etki alanında olmamalarıdır. Kısaca frekanslar birbirlerine uymadığı, veya yakın olmadığı için, etkilenme söz konusu olmamaktadır.

Enerji seviyemizi nasıl yükseltebiliriz?

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde dünyanın evrimleşmesi söz konusu ve bu süreç içinde frekans titreşim seviyelerimizin yükselme olasılığı var. Bu etkileşim telepatik yoldan gerçekleşir ve farkındalık seviyelerimiz yükselir, bilincimiz uyanır, çevremize karşı daha duyarlı, daha hassas, anlayılşlı ve sevgi dolu hisler içinde oluruz.

Hepimiz birbirinden farklı yönleri olan eşsiz insanlarız. Her insanın parmak izi, veya göz retinası farklıdır. Havadan yere düşen her kar tanesi bile, farklı bir yapıya sahiptir. Dünyada yedi milyardan fazla insan yaşıyor ve her insanın parmak izi farklıdır. Bu nedenle her insan eşsizdir, onun için kendini sev ve harika bir insan olduğunun bilincinde ol. Bunu düşünmeye başladığında bile titreşimin yükselecektir.

Gülümse ve insanlara içindeki güzelliği hissettir. Sen gülümsediğinde, iç dünyan dahil, tüm evren gülümser. Bu inanç, titreşimini arttıracak harika bir güçtür.

Kendine inan ve hayallerini takip et. Hayallerinin peşinden koş, çünkü o hayalleri boşuna kurmadın, onlar sana verilmiş harika yol haritalarıdır. Hayata aşık ol, onu sev ve ona tutkuyla sarıl. Hayatı sevdiğinde, onu güzelleştirmek için tüm bilincin ve bilinçaltın çalışmaya başlayacaktır.

Evren bir rezonans ile titreşim yayar. Evrenin enerjisine odaklanmak için, onu dinlemen gerekir. O tüm çevrendeki titreşimi değiştirecek harika bir güçtür. Onu dinlemek için sessizleş ve en az 10 dakikanı kendine ayır, meditasyon uygula.

Güzelliklere ve olumlu şeylere odaklan. Yüksek enerji ve titreşim pozitif enerjiden oluşur. Negatif enerji düşük bir titreşim yayar ve seni enerjisiz bırakır. Depresyondayken, titreşimin çok düşüktür. Pozitif durumda, tüm dünya ile dans et.

Muhteşem bir geleceğin olduğuna inan. Hayatının harika olacağına dair inancını kaybettiğin gün, negatif enerjiye kapılırsın ve enerjin düşer. Bunu yaptığında, titreşimin en alt seviyeye iner. Güzel şeylerin geleceğine dair olan inancını yükselt, enerjin ve titreşimin yükselsin.

Etrafındaki gerçeklikle, kendinden yayılan enerjinin titreşimi arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Titreşimin tamamen sana özgüdür. Bu çok özel enerjisel alanı düşüncelerin, inançların, duyguların ve davranışlarınla oluşturur ve bu karışımla şu anda algılamakta olduğun gerçekliğini ortaya çıkar. Bu gerçekliğe odaklanarak yaşamakla, titreşimsel düzeyde uyumlu deneyimleri kendine çekersin. Her şeyin özünde titreşimini yükseltmen büyük önem taşır.

Kaynak

wellbeing.com.au
bilgecan.com.tr
https://indigodergisi.com