İnsanı kategorize eden 17 aşama

Birey olmaktan kişiliğe ulaşım sürecini irdeleme
İnsanı kategorize eden 17 aşamanın özeti
Spiritüel öğretmenlerin tekrar düşüş gösteren bilinç değerleri!
Cehaletin belirtileri ve nitelikleri

Birey olmaktan kişiliğe ulaşım sürecini irdeleme

David Hawkins

Her bireyin olduğu gibi, her toplumun da kolektif bir bilinç düzeyi vardır. O düzeydeki değer yargıları, inançlar, düşünceler, kurallar, sınırlar toplumun her bireyinde rezonans yaratır. Dolayısıyla bir bireyin bu kolektif bilinç alanından kendisini çekmesi çok güçtür. Bunu başarabilmesi için kendi zihnini sıkı bir disiplinle, özlü bir dönüşüme götürmelidir. Bu da yaşadığı toplum tarafından yadırganır, çünkü kişinin gittiği yol ve yaşam biçimi, o toplumun değerlerinin çoğundan vazgeçmesi anlamına gelecektir.

Eğer bir düşünce sistemi desteklenmezse zayıflar. Zayıflamaya yol açabilecek, genelde yüksek karizmaya sahip olan birey ve içersinde yaşadığı toplum ile genelde çatışma oluşur ve kollektif alanda dirençlere yol açar.

2012 yılında vefat eden ve günümüzün en usta ruhani öğretmenlerinden biri olan Dr. David Hawkins'in araştırmaları bu bilinç değerlerinin ölçümüne yönelikti. Kendisi bu konuda oldukça derin ve doğruluğu kanıtlanmış veriler açıklamıştı. Hawkins'in bilinç ölçümüne göre, Türkiye şu an ölçü değeri olarak 240'da. Bu oldukça iyi, ama bu yalnız bir ortalama değer teşkil ediyor. Çoğunluk daha henüz 200 olan cesaret sınırını dahi aşmamış durumda. Aşağıdaki listede Türkiye toplumun maksimum 175 değerini temsil ediyor. Oldukça yüksek değere sahip olan minik bir azınlık, bu düşük ölçüyü ortalama olarak dengeliyor ve toplumun zaman içinde yükselmesini sağlıyor. Örneğin Almanya'nın değeri şu an 400'ün üzerinde. Bu toplum olarak da kendini belli ediyor, bilimin ve mantığın ağır bastığı bir toplum yapısı var.

Bir İnsan, tepkileri, ifadeleri, yaklaşımları, birikimleri, düşünce boyutu ve yazdıkları ile sosyal ve entellektüel yapısını oluşturur. İnsanın doğal yapısı, görgüsü, eğitimi, arzuları ve yaşam akışının bileşkesi, David Hawkins'in bilinç haritası ile tanımlanmış, somuta indirgenmiştir. Bireyin psiko-sosyal profili; kalibre, seviye, hayatı kavrayış, enerji çekim alanı ile somut şekilde kategorize edilerek tanımlanmıştır. Bu çerçevede oluşturulan kategoride 20 kalibreden 1000 kalibreye, utançtan aydınlama duygusuna, yok edicilikten saf bilince, nefretten ben bilincine uzanan, 17 kategori oluşturulmuştur. Bu tablo, detaylı incelendiğinde, birey hem kendini, hem muhataplarını, hem de toplumun öncülerine, üretenlerine yönelik algılarını, yeniden gözden geçirebilmekte, insanlarına yönelik daha şeffaf bir düzeye ulaşabilmektedir.

İnsanı kategorize eden 17 aşamanın özeti:

Spiritüel kişilerin düşüş gösteren bilinç değerleri

David R. Hawkins'in ölçüm sistemine göre, her şeyi doğru, ya da doğru değil, olarak kalibre etmek mümkün. İlgilenenler, ingilizce kitaplarını okuyup, kendileri deneyebilirler. Bu sisteme göre, 2003 ile 2005 yılları arasında yapılan ölçümlerde, gelmiş geçmiş spiritüel öğretmenlerin ne kadar yüksek bilince sahip oldukları belirlenmiş. Ayrıca yükselip tekrar düşen spiritüel liderlerin listesi var. Not: Spiritüel öğretmen olabilmek için bilinç düzeyi en az 460 olmalı.

Kaynaklar:

Dr. David Hawkins 1913 - 2002
Uluslararası üne sahip nörolog ve psikiyatrist araştırmacı.
Kadri Kanpak - blog.milliyet.com.tr

Cehaletin Belirtileri ve Nitelikleri

Akıl

Günlük yaşamda cesaret; medeni ve cahil türü olarak temelde ikiye ayrılırken, medeni cesaret bilgiye yetkinliğe dayanan özgüveni, cahil cesareti ise, içsel bir temele dayanmadan, salt şova dönük, ben yaparım çılgınlığını ifade etmektedir. Bilim adamlarının bu konuyu sorgulayarak, bilimsel düzeyde açıklamaya kavuşturdukları yazı aşağıda:

"Kruger sendromu" Nobel ödülü alan çalışma

İki psikiyatri uzmanı, 10 yıl kadar önce bir teori ortaya atmış, şöyle ki; "Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır." Ve bunun üzerine bir araştırma başlatıldı. Fizyolojik ve zihinsel alanda yapılan çeşitli uygulamaların sonucunda şu bulgulara ulaşıldı:

Cornell Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında bir test yapıldı ve klasik "Nasıl geçti?" sorusuna öğrencilerden yanıtlar istendi. Soruların yüzde 10'una bile yanıt veremeyenlerin, kendilerine güvenleri oldukça yüksekti. Onlar testin yüzde 60'ına doğru yanıt verdiklerini düşündükleri, hatta iyi günlerinde olmaları halinde, yüzde 70 başarıya ulaşabileceklerine inandıkları ortaya çıktı. Soruların yüzde 90'ından fazlasını doğru yanıtlayanlar ise, en alçakgönüllü olanlardı. Soruların yüzde 70'ine doğru yanıt verdiklerini düşünüyorlardı.

Tüm sonuçlar bir araya getirildi

“İşinde çok iyi olduğuna” yürekten inanan yetersiz kişi, kendini ve yaptıklarını övmekten, her işte öne çıkmaktan ve aslında yapamayacağı işlere talip olmaktan hiçbir rahatsızlık duymaz. Aksine her şeyin hakkı olduğunu düşünür. Ancak bu "cahillik ve haddini bilmeme" karışımı mesleki açıdan müthiş bir itici güç oluşturur. Eksiler kariyer açısından artıya dönüşür. Sonuçta, ‘kifayetsiz muhterisler’ her zaman ve her yerde daha hızlı yükselirler.

Bu arada, gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar, çalışma hayatında ‘fazla alçakgönüllü' davranarak öne çıkmaz, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmaz, kıymetlerinin bilinmesini beklerler. Tabii beklerken kırılır, kendilerini daha da geriye çekerler. Muhtemelen üstleri tarafından da ‘ihtiras eksikliği’ ile suçlanırlar."

Siz de çevrenize şöyle bir bakın diyeceğim ama, eminim bu satırları okurken bile aklınızdan bir dolu yüz, bir dolu isim geçmiştir. Dunning ile Kruger'in, bu çalışmalarıyla 2000'de Nobel yerine, Harvard Üniversitesi'nin Ig Nobel'ini alma nedeni "cahil olmamalarıydı". Gönlümün nobelini bu ikiliye vererek, Bertrand Russel'in bir sözüyle bitiriyorum:

“Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken, aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır.” (Bertrand Russell)

Kaynak:

blog.milliyet.com.tr/Cesaret_ve_cehalet/Blog