Feng Shui, Chi enerjisi, Lo Pan, Pa Chai

Chi enerjisi, yönler, mekan düzenleme
Lo Pan Pusulası
Pa Chai - 8 Hane Sistemi
Feng Shi - Mekanların Astrolojisi, 5 Element ve Döngüler
Evde huzurlu olmanın sırrı - Lo Pan Pusulası
Ev içinde dikkat edilecek hususlar

Chi enerjisi, yönler, mekan düzenleme

feng shui

Feng Shui bir doğa bilimidir. Çince rüzgar ve su anlamına gelmektedir. Rüzgar şansı, su da parayı simgeler. Klasik Çin öğretisine göre, doğal güçleri kullanarak zenginliği, bolluğu, harmoniyi yakalama sanatıdır.

Evrende varolan "Chi" yaşamayı olur kılan yaşam enerjisidir. Görünmez olan, ancak farkında olunsa da, olunmasa da, yaşamı derinden etkileyen enerjiyi doğru algılayarak, kontrol etme ve pozitif enerjiye göre konumlanma, klasik Feng Shuinin öğretisinin esasıdır.

Yumuşak rüzgar ile hoş ve akışkan suyun birlikteliği bolluk, harmoni ve sağlık getirirken, sert rüzgar ve durgun su, kıtlık, kaza ve hastalık anlamına gelmektedir. Bu bağlamda iyi Feng Shui ile düzenlenmiş bir mekanda, bolluk, refah düzeyi yüksekken, karı- koca, ebeveyn-çocuk, yönetici-çalışan ilişkileri düzenli, bireylerinin huzur ve sağlıkları da yerinde olur.

Kötü düzenlenmiş bir mekanda ise, pozitif enerji akışı kesildiğinden, kıtlık, maddi sıkıntı, ilişkilerde düzensizlik, huzursuzluk ve sağlık sorunları baş gösterebilir.

Feng Shui üstatları ve şamanlar binlerce yıl önce Feng Shui’nin temel taşlarını oluşturmuşlar. Chou hanedanlığında (M.Ö.1122-207) bu metodlar enerjiyi kontrol etmek için kullanılmış ve şehire giren enerji değiştirilerek krallığa bolluk, harmoni ve güç getirilmiştir. Han Hanedanlığında (M.Ö 206) enerji akışı, doğal çevre koşullarında incelenmiş, dağların şekilleri ve nehirlerin konumları dikkate alınarak, enerjinin yolları belirlenmiştir.

Eski Çin'de, doğanın enerjisinin bir hanedanlığı yıkabileceğine, veya tamamen baştan kurabileceğine inanıldığı için, her hanedanlıkda Feng Shui'nin önemi büyüktü. Eğer bir şehir pozitif enerjinin konumlandığı yerde kurulur ise, ülke bolluk, refah ve güç içinde olur, ancak negatif bir yerde konumlanırsa, hanedanlığın sonu sıkıntı, yıkım ve felaketle sonuçlanırdı.

Tang ve Sung (618-906) Hanedanlıkları sırasında, "Lo Pan" pusula kullanımı başlamış, ve klasik Feng Shuinin iki önemli ideolojisi "San Yuan" (Üç Period) ve "San He" (Üç Kombinasyon, Üç Harmoni) belirlenmiştir.

Klasik Feng Shui’nin son şekli, Ching Hanedanlığında (1644-1911) belirlenmiş ve San Yuan sistemi içinde "Pa Chai" 8 Hane sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda klasik Feng Shui, San He (üç Kombinasyon) ve San Yuan (Üç Period) içinde Xuan Kong (zaman ve mekana göre yıldız etkileşimi) ve Pa Chai (8 Hane) olmak üzere üç sistemden oluşmaktadır.

Lo Pan pusulası

Lou Pan

Yandaki resimde elementleri, sembollerini, Yin-Yang (+/-) özelliklerini ve yönleri sembolize eden harfleri görebilirsiniz. Bunun çevresindeki ilk dairede sekiz yönü gösteren sekiz trigram bulunur. Bu halkanın çevresinde yirmi dört nokta bulunur ve yine Çin astrolojisinden on iki adet yere ait dalı gösterir. Feng shui'ye başlayan kişiler luo-panlarını kullanarak evin oturduğu ve baktığı yönleri belirleyip, luo-pan'ın üzerindeki farklı halkalara başvurarak, yapının feng shui'sinin düzeltilmesi için neler yapılması gerektiğine karar verebilirler.

Lou Pan Pusulası, Feng Shui sistemlerine göre ayrılan ve o sistemin tüm formüllerini, erken ve geç dönem Pa Kua simgelerini de üzerinde barındıran bir Feng Shui pusulasıdır.

Pa Chai - 8 Hane sistemi

8 Hane okulu, kişilerin doğum yıllarına göre bulunan uyumlu yönleriyle ilgilenir. Kişilerin rehber yönleri bulunarak, evdeki konumlama buna göre düzenlenir. 9 adet kua numarası, Feng Shui’nin esası olan Lo Shu gridi ile ilgilidir. Bu numaralar Lo shu gridindeki yerleşimlerine göre, yön ve elementlerini alırlar. Evrende varolan enerjinin, kişiye pozitif olarak ulaşması için, kişiye ait uyumlu yönler vardır. Doğum yıllarına göre kişiler, doğu ve batı olmak üzere, iki tip hayat grubuna ayrılırlar. Kua numarası iyi Feng Shui'den yararlanabilmek için kişiye uygun yönleri, renkleri ve objeleri belirler.

Kişilerin kua numaraları ve yönleri önemli olmasına rağmen, kendi enerjilerinin yaşadıkları her eve göre etkileşimi değişiktir. Bu nedenle kua numarası ve kişisel yönler, tek başına birşey ifade etmezler. Bir evde konumlanırken hangi odada ve hangi yönde yeralınacağı belirlenir. Örneğin, sağlık ve dinginlik içeren odalara yatak, kişinin kua numarasına göre yerleştirilir.

Yanlış seçilmiş bir odada, yatağın uygun yöne bakması, kişiye tam uygunluk getirmeyebilir. Feng Shui'de, enerjileri doğru algılayıp, doğru yönlendirmek esastır, Feng Shuinin en güzel özelliği, birçok olumsuza çare bulup, çözüm getirebilmesidir.

Kişilerin doğu ve batı grubu olmalarına göre, dört olumlu, dört olumsuz yönleri vardır. Dört olumlu yön, başarı yönü, sağlık yönü, uyumlu ilişki yönü, rahat uyku ve dinlenme, rahatlama yönü olarak tesbit edilir. Ev, işyeri, ve okulda, başarı yönüne konumlanmak rahatlıkla elde edilebir.

Xuan Kong (Şuan Kong okunur)

Feng Shui bilgelerine göre, 180 yılda bir solar sistemimizde tüm gezegenler bir sıraya dizilirler. Masterlar yıldızları izleyerek, San Yuan’da zamanın üç büyük döngüsünü tesbit etmişlerdir. 60 yıllık bu büyük döngülerde, 20 şer yıllık periodlara ayrılmıştır. Her 20 yılda bir Saturn ve Jüpiter aynı sıraya gelmektedir. İşte 20 yıllık zaman dilimlerinde, şansın değişebileceği fikri, bu sistemde gelişmiştir. Yaşanılan mekanlarda, 20 yıllık zaman diliminde, enerji etkileşimi değişir. Bu nedenle, bir mekanın şansı, veya şanssızlığı sonsuz değildir.

Feng Shi - Mekanların astrolojisi

Mekanın baktığı yöne göre, yaşayan kişilerin, mekana yerleşme tarihleri esas alınarak, çıkarılan şema ile, o mekandaki olumlu ve olumsuz enerji odakları tesbit edilir. Parasal anlamda varolan enerji odakları aktive edilerek kullanılır, böylece maddi kaynağın rahat akışı sağlanır. Sağlık anlamında, uygun bölgeler de aktive edilerek, dinlenme amaçlı olarak önerilir. Her mekanda bulunan olumsuz enerji odakları zayıflatılarak, enerjinin sağlıklı ve kontrollü akışı sağlanır. Bu aktivasyon ve zayıflatma işlemleri, doğada varolan 5 elementle yapılır.

5 Element

Beş element, enerjinin beş değişim şeklidir. Her element, maddenin bir tanımıdır, enerji birinden diğerine değişerek yol alır. Enerjinin beş şekli; metal, ağaç, su, ateş ve topraktır. Beş element, Feng Shui de en önemli rolü üstlenir. Enerjinin elementlere göre döngüsü değişiktir.

Pozitif, Üretken Döngü

Burada bir element diğerine dönüşürken, pozitif bir etkileşim içindedir. Biri diğerini oluşturduğu veya beslediği için potansiyel enerjide bir büyüme oluşturur.

5 Element

Ağaç ateşi yaratır. Ateş küle dönüşerek, toprağı yaratır, topraktan mineraller şeklinde metal çıkar, metal eriyince, suyu oluşturur, su da ağacı besler.

Bir element bir öncekinin etkisini azalttığında zayıflatıcı döngü oluşur. Bu değişim agresif değildir. Genellikle istenmeyen olumsuz enerji odakları bu döngüyle zayıflatılır. Üretken döngünün tam tersi zayıflatıcı döngüdür. Birbirlerinin doğuşunu engellediği için zayıflatıcı bir etkiye sahiptir.

5 Element 2

Su ağacı besler, o zaman ağaç suyun etkisini zayıflatır. Metal suyu oluşturur o zaman su metali zayıflatır. Topraktan metal oluşur, metal toprağı zayıflatır. Ateş toprağı oluşturur ama toprak ateşi zayıflatır. Ağaç yanarak ateşi besler o zaman ateş ağacı zayıflatır.

Yıkıcı Döngü

Bu genelde elementlerin agresif olarak bir anlamda düşmanca etkileşimidir. Bir element bir sonrakinin gelişimine engel olur. Su ateşi söndürür. Ateş metali eritir. Metal ağacı keser. Ağaç kökleriyle toprağı ele geçirir. Toprak da suyu tutar.

5 Element 3

Bu döngüyü zayıflatma için kullanmak pek önerilmez. İki güç arasındaki düşmanca tutum faydadan çok zararlıdır. Bu harmoni bozukluğu getirir.
Su: Akvaryum, havuz, mavi ve siyah
Ağaç: Yeşil bitkiler, yeşil
Ateş: Bol ışık, mumlar, kırmızı eşyalar, kırmızı, portakal rengi
Toprak: Toprak malzemeler, çakıl taşları, kristaller, kaya, toprak/kum, sarı.
Metal: Rüzgar çanları, kurmalı saatler, metalik renkler, beyaz.

Kaynak:

www.yasamenerjisi.com

Feng shui ve Evde huzurlu olmanın sırrı

Feng shui, alan arındırma veya eve uygulanan akapunktur olarak tanımlanabilir. Huzurlu ve yaşanabilir mekânlar yaratabilmeyi ya da düzenleyebilmeyi sağlar. Her ne kadar klasik Feng Shui matematiksel bir döngünün içinde teknik şeyleri yapmayı gerektirse de, asıl şey enerjidir.

Doğal dünyanın prensiplerini evimize getirerek, yaşam kalitemizi küresel ve bireysel anlamda değiştiren bir etkiye sahiptir. Bu felsefe bize; “Evinizde biriktirdiğiniz ve atamadığınız şeyler, aslında sizin geçmişinizdir. Onları özgür bıraktığınızda, yeni olanı hayatınıza çekmeye başlarsınız” der.

Çok iyi şekilde dekore edilmiş bir mekândan, çok sıkılıp çıkmak isteyebilir, ama çok sade bir mekândan keyif alabilirsiniz. Bu tıpkı lüks bir binadan kaçıp, köy evinde huzur bulmak gibidir. O nedenle renkler, objeler ve kişilerin farkında olmadan o evde yarattıkları enerji, bizi her şekilde etkiler.

Aslında bu sistem, biz Türk insanı için çok da yabancı değildir. Anadolu’daki yaşam biçimini gözönüne alırsak, bu durumu daha kolay anlayabiliriz. Anadolu’da evler doğayla uyumlu malzemelerden yapılmıştır, oksijeni boldur. Tuvaletler evin bahçesinde bulunur. Bu da negatif enerjinin evlerde yaşayan insanları olumsuz etkilemesini engeller. Köy yaşamı sadeliği, doğallığı ve huzuru barındırır. Önemli olan o enerji bütünlüğünü kentsel yaşam dokusu içinde oluşturabilmek. Bu nedenle mimarlara ve dekoratörlere çok iş düşer, hatta mimarlık bölümlerinde keşke Feng Shui eğitimi verilseymiş.

Feng Shui, az eşya ile yaşamak gibi algılanıyor

Feng Shui, size evinizde eşyanız az olsun demez. Bu öğreti size öncelikle şunu söyler; kullanmadığınız ve biriktirdiğiniz her şey, aslında size ait değildir. Dolayısıyla evinizde oluşan yang enerjisi, sizi geçmişinize bağımlı kılar. Atamadığınız şeyler, aslında sizin geçmişinizdir ve onlardan kurtulmak sizi güvensiz kılacaktır. Lazım olur düşüncesiyle eşya saklamak, geleceğe güvensizlik işaretidir.

Düşüncelerinizle kendi gerçeğinizi yaratırsınız. Böylece bir şeyi attıktan sonra, ona ihtiyaç duyacağınız endişesi taşıyorsanız, çok kısa bir süre sonra, bilinçsiz zihninizin o nesneye gerek duyacağınız bir durum yaratır. Gerek duyacağınıza inanarak, gereği yaratan sizsiniz! Bir gün gelir işe yarar diye düşündüğünüzde, biriktirdiğiniz şeylerin dağınıklığında yaşamaya devam edecekseniz, dolayısıyla gelecek konusunda incinmeye açık olun.

Mekânlarda kullanılmayan şeylerin atılması, büyük ferahlama getirecektir. Yeniye yer açmak için, geçmişi bırakmak gerekir. Bu da sizin biriktirdiklerinizle başlar. Bu anlaşılması zor da olsa, son derece olasıdır.

Evinizde tıkanık olan tüm alanlar, sizin sağlığınızda da tıkanıklıklara yol açar. Mekânlarda "chi" akışını sağlayabilmenin en önemli yolu, dağınıkların ve tıkanık alanların boşaltılmasıdır.

Ev içinde dikkat edilecek hususlar

Öncelikle herkes evini ya da iş yerini temiz tutmalı. Tozun olduğu bir mekân, enerji tıkanıklığı yaşar. Düzen ve temizlik çok önemli. Ardından mekânlardaki kırık ve çatlak olan her şey atılmalı. Kırık ve çatlak olarak kullandığınız bir obje neyi temsil ediyorsa, o konuda kırılma yaşamanız olasıdır. Ayrıca kötü şansı kendinize çekersiniz.

Mekânlarda renk olarak yoğun kırmızı kullanılmamalı. Kırmızının fazla kullanılması kavga ve tartışmaları getirir. Tuvalet ve banyolar negatif enerji alanları olduğu için mümkün olduğunca klozet kapakları ve kapıları kapalı tutulmalıdır. Her bitkinin bir anlamı vardır o nedenle özellikle mekânlarınızda Pachira (para bitkisi) ve portakal ağacı bulundurmakta fayda var. Bu bitkiler bolluk ve bereketi temsil eden bitkilerdir.

Son olarak da daha iyi bir ruh hali için, ışığı yeterli seviyede kullanılmanız önerilir. Feng Shui, bir mekana maksimum ışık getirmek üzerine kurulu bir prensip ile ortaya çıkmıştır. Mekan yerleşimlerinde, mekan hangi boyutta ve amaçta olursa olsun, günün ilk ışıkları çok önemlidir.

Güneş, insan yaşamının enerji kaynağıdır, Feng Shui'de bu yolu takip eder. Bu yüzden, sağlık ile ilgili bir bölüm, Doğu' da yer almalıdır. Işığı her mevsim, az da olsa aldığımız bir yöndür. Güneşin ilk ışıklarını alan bir ev çevresi, doğru konumlandırılmış demektir.

Kaynak:

www.derki.com