Osman Hamdi Bey

Saç Taratan Kız

Osman Hamdi Bey Saç taratan Kız

Osman Hamdi Bey 30.08.1842 de İstanbulda doğar. 1856da Mekteb-i Maarif-i Adliyede öğrenime başlar ve birkaç yıl sonra hukuk öğrenimi amacıyla Parise gönderilir. Paris’te hukuk eğitimini sürdürürken, resme olan tutkusu sebebiyle Paris Güzel Sanatlar Okulu’na devam etmiştir. Osman Hamdi Bey’in hocaları zamanın ünlü ressamları olan Gerome (1824-1904) ve Boulanger (1824-1888) olmuştur.

Osman Hamdi Bey, Pariste Hukuk ve güzel sanatlar çalışmalarını yürütmüş, sonra istanbula dönmüş, burada devletin çeşitli kadrolarında yer almıştır. Bağdatta ilk arkeolojik çalışmalarını yapmaya başlayarak, Nemrut Dağı Tümülüs’ünde, Lagina’da bulunan Hekate Tapınağı’nda kazılar yapmıştır. En önemli arkeolojik kazısı Sayda (Sidon-Lübnan) kazısında kral mezarlığı kazılarıdır. Bu lahitlerin arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen dünyaca ünlü İskender Lahti’nin bulunması, Osman Hamdi Bey’e de uluslararası bir ün kazandırmıştır. Arkeoloji alanında yaptığı çalışmalar ile, yurtdışında tanınmaya başlayan Osman Hamdi Bey; Fransız, Alman, Yunan, İspanyol çevrelerince madalya ve nişanlarla ödüllendirilmiştir.

Silah Taciri

silah taciri osman hamdi bey

Osman Hamdi Bey, devlet işleri ile arkeoloji ve müzecilik çalışmalarını sürdürürken, ressamlığını ihmal etmemiştir. “Kaplumbağa Terbiyecisi”, “Arzuhalci”, “Kuran Okuyan Hoca”, “Silah Taciri”, “Leylak Toplayan Kız”, “Şehzadebaşı Camisi Avlusunda Kadınlar”, “Feraceli Kadınlar”, “Mimozalı Kadın”, “Ab-ı Hayat Çeşmesi”, “Mihrap” gibi tabloları onun en ünlü yapıtları arasındadır.

Kendisini en mutlu eden şeyin resim yapmak olduğunu ifade etmiştir. Resimlerinde; Türk sanatı, kültürü, mimarisi, çinili panoları, duvarlar, halılar, süslemeli objeler, örtüler, kandiller, rahleler, türbe mekanları, hat levhaları, aile porteleri, insan figürlerini kullanmış, Osmanlı kadınının iç ve dış mekanlardaki yaşayışını resmetmiş; Doğu/Batı, inanç/aşk, yaşam/ölüm gibi ikilemlerin izini sürmüştür.

Batılı anlayışla figürlü resmin ilk temsilcisi, müzeci, arkeolog ve Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurucusu olan Osman Hamdi Bey; 20. yüzyılın son döneminde, sanat ve kültür alanında yenileşme ve batılaşma akımının öncüsü olmuştur. Son çağın en seçkin siması ve gerçek anlamda uluslararası ün kazanmış bir sanatçımız olan Osman Hamdi Bey, 1910 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Kaynak:

ressamlar.gen.tr