Bayrak Bayrak
Free counters!

Gentile Bellini

Oryental Şehirde Misafir

Gentile Bellini - Oryental Şehir

"Rönesans", sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. İtalyanca "Rinascimento" sözcüğünden kaynaklanan bu terim, dilimizde “yeniden doğuş” anlamına gelir. Rönesans genelde, 14-16. yüzyıllarda İtalya’da klasik modellerin etkisi ile sanat ve yazı alanındaki canlanış olarak tanımlanır. Rönesans’ta yalnız perspektif ve kompozisyon sorunlarıyla uğraşan sanatçılar yoktur, renkçilik de önemli bir ekol oluşturmuştur. Rönesans’ın renk ustaları olarak bilinen sanatçılarsa, Venedik’teki Bellini ailesidir. Baba Jacopo ve oğulları Gentile ile Giovanni Bellini, rengin atmosferik etkilerini sergileyen yapıtlar vermişler, daha sonra en olgun anlatımını Tiziano ve Giorgione’de bulacak olan renkçi okulun kurucuları olmuşlardır. Bu arada Gentile Bellini 1479-81 arasında İstanbul’da kalmış ve Fatih Sultan Mehmed’in portresini yapmıştır.

Fatih Sultan Mehmet

Gentile Bellini - Fatih Sultan Mehmet

Fatih, belliniden kendi portresinden önce maharetini sınamak için Venediğin manzarasını çizmesini istemiş, sonrasında da bazı saray görevlilerinin resimlerini ve saray içinde bazı süslemeler yaptırmıştır. Bellininin kendi otoportresini gördükten sonra, ressama senin fırçanda sihir var diye iltifat etmiştir. Bellininin, Fatih Sultan Mehmet tablosunun en önemli yanı, sadece bir portre değil, aynı zamanda bir belge olmasıdır. Oldukça gerçekçi çizilen portrede, Fatihin hastalıktan dolayı gözleri cansız, yüzü solgundur ama, tablo aynı zamanda padişahın gücünü de yansıtmaktadır. Tablo içinde bulunan üç taç, üç büyük devleti, yani Bizans, Trabzon Rum İmparatorluğunu ve Karamanoğulları beyliğini simgeler. Fatih tabloyu beğenir, Belliniye bir gerdanlık hediye ederek, ülkesine gönderir.

Gentile ve kardeşi Giovanni, o dönemde özellikle birçok dinsel temalı tablolar yapmıştır. Venedik'teki Scuola Grande di San Marco binasının içindeki tabloları da iki kardeş yapmıştır. Gentile Bellini, Venedik'teki Dükler Sarayı'nda da birçok tablolar yapmış, ancak 1577 yılında çıkan yangında bu tablolar yok olmuştur. Babası Jacop Bellini de o dönemin ünlü ressamlarındandı. İtalyan yarımadasının kuzeyindeki Floransa ve Venedik gibi kentlerde yaşayan sanatçılar, Rönesans döneminin çekirdeğini oluşturmaktaydı.

Kaynaklar:

unutulmussanatlar.com
tr.wikipedia.org
uludagsozluk.com