Bayrak Bayrak
Free counters!

Adolphe William Bouguereau

Madame la Comtesse de Cambaceres

Comtesse de Cambaceres

William-Adolphe Bouguereau, (1825-1905) Fransız akademik ressam. Çok erken yaşta resme ilgi duymaya başlamış. Şarap tüccarı olan Bouguereau'nun ailesi, genç William’ın da aile işine girmesini istemişler. Bir müşteri babasını, genç Bouguereau‘yu Güzel Sanatlarda okutmaya inandırmış. İzleyen yıllarda Bouguereau resim yapmayı ve çalışmayı beraber yürütmüş. Daha sonra bir resim yarışmasında birincilik almış. Buradan Paris’e giderek. François-Edouard Picot’nun stüdyosuna ve ardından da Paris’in Güzel Sanatlarına kabul edilmiştir.

Gönül Alma

Gönül Alma Bouguereau

19. yüzyılın birçok ressamı gibi Bouguereau da biçem konusunda kendini dikkatle eğitti. Bir resmi çizmeye başlamadan önce nesnesinin tarihini iyice gözden geçirir ve resmin sayısız taslağını tamamlardı. Erken resimlerinin çoğu, klasik tarih, ya da mitolojiden alınan çıplak figürler ve dinsel konular üzerineydi. Özellikle köy çocuklarını konu alan çalışmalarıyla tanınan sanatçı, güzel köy çocukları çizdiği için de, sık sık bir Romantik Ressam olarak görülürdü. Çocuk portrelerindeki sıcaklığı, klasiklere olan bağlılığı ve usta renk kullanımı Bouguereau‘un resimlerinin en dikkat çekici yanlarıdır.

Kaynak:

https://tr.wikipedia.org