logo - infethiye

Kan Gruplarına Göre Kişilik Analizi

Kan gruplarının, insan kişiliği ile yakından ilişkisi
Kan gruplarına göre kişilik özellikleri
Dünyada kan grupları dağılımı

Kan gruplarının, insan kişiliği ile yakından ilişkisi

Japon uzmanlar farklı kan gruplarının erkekler ve kadınlar üzerindeki etkilerini konu alan bir araştırmasının sonuçlarını açıklarken, “İnsan vücudunun kimyası ile, kişilik arasında önemli bağlar var, kan grupları da bunlardan biri.” dedi!

Milliyet’te yer alan habere göre, Japonya’da son dönemde kan gruplarının kişilik özellikleri üzerindeki etkisi, Japonların tüm yaşam biçimlerini değiştirdi, öyle ki aşk hayatlarında da evlenecekleri kişiyi seçerken, aradıkları özelliklere uygun kan grubuna göre seçim yapıyorlar. Kan gruplarının kişilik özellikleri üzerindeki etkisi hakkında yazılan dört kitap, 5 milyondan fazla sattı. Rekor satışlar ise tesadüf değil, zira son dönemde iş başvurusundan, arkadaş seçimine kadar, her alanda, kan grupları, Japonlar için ana seçim kriterlerinden birini oluşturuyor.

Günümüzde pek çok şirket, işe alırken, kişilik testlerinden faydalanarak eleman seçiyorlar. Yapılan bilimsel araştırmalarda kullanılan kişilik testlerine göre, kişiliğimizin 5 boyutu var. Öncelikle bunları sıralayalım:


1. Açıklık - Sanatı takdir eden, sezgisel, maceracı, sıra dışı fikirlere sahip, hayal kuran, meraklı, çeşitli deneyimlere açık.

2. Sorumluluk - Öz disiplin göstermeye yönelik, sorumluluk sahibi olarak hareket etme ve başarı için azimli olma, spontan olmak yerine, planlı hareket etme.

3. Dışadönüklük - Enerjik, olumlu duygulara sahip, diğerlerinin ortaklığını ve teşvikini aramaya eğilim (Düşük olduğunda içedönüklük olarak adlandırılmaktadır).

4. Uyumluluk - Şüpheli ve zıt olmaktan çok merhametli ve yardıma hazır olmaya eğilim.

5. Duygusal denge - Öfke, kaygı, bunalım veya alınganlık gibi tatsız duyguları kolayca yaşama eğilimi; bazen duygusal dengesizlik olarak da adlandırılır.


Kan gruplarına göre kişilik özellikleri!

2000 sonrası yapılan çalışmalar, kan grubunun kişilik özellikleri üzerinde etkisi olduğunu gösteriyor. İşte kan gruplarına göre kişilik özelliklerini kategorize eden tanımlamalar:


En güçlü "0" Grubu!

"0" kan grubunu taşıyan herkes, gücü, dayanıklığı, kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve tanrı vergisi bir iyimserliği genetik hafızalarında taşırlar. Melodik mizaç özelliğine sahiptirler. Bunlar yaşamın tadını en iyi çıkaran, dünya nimetlerinden en iyi yararlanan kişilerdir. Hayati bir melodi gibi yaşar ve kavrarlar. İçinde bulundukları ortama çok iyi uyum gösterirler. Tüm insanlarla ve bütün varlıklarla anlaşırlar. Onlara ters düşmeden, olumlu ilişkiler kurmayı başararak yaşarlar. Bu engin uyum düzeni içinde, önlerine sunulan olanaklardan rahatlıkla yararlanırlar. Amaçladıkları sonuca, büyük uğraşlara kalkışmadan, kolayca ulaşırlar. Onların bu başarılarındaki en büyük etken, dış dünyayla, su'daki hidrojenle oksijen gibi uyumlu olmalarıdır. Modaya, havaya, zamana hemen uyuverirler. Herhangi birine çok değişik ve ters gelebilecek bir ortam düşünelim. Onlar bu ortam içinde dağılıp şaşırmaz, ürküp sinmez, bir köşeye çekilip donup kalmazlar. Hemen uyum gösterirler. Sivri ve uç düşünceleri, aykırı fikir ve eğilimleri yoktur. Sağlıklı bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiş liderlik özellikleri vardır.

Olumsuz yönleri:
İşkolik, duygusal, inatçı, soğuk, bencil, geçimsiz, endişelidirler.

Özet:
Olumlu, sosyal, gururlu, aktif- enerji dolu, çok hareketli, bağımsız, risk almayı seven, dramatik bir yaşama sahip, zaman zaman bencil, romantik, açık sözlü, gerçekçi, gösterişli, uçuk. Önüne çıkan şansları anında kullanan, yeni bir projeye hemen atılabilir, yeni fikirler üretmeye yatkındır. Dikkati çabuk dağılır, kuvvetli duygulara sahiptir, kendini iyi ifade edebilir. Her an muhalefet olabilir, ama bu duruşundan hemen vazgeçebilir. Diğer kan gruplarından olan kişilere çabuk kapılabilir. Hırslı ve detaycı olan bu kişilik, ortama kolay adapte olabilir. Hissettiklerini kolayca ortaya çıkartabilir, doğuştan zariftir. Organizasyon yeteneği gelişmiş, birilerine dokunmayı ve birilerinin ona dokunmasını seven, hedefe kitlenen, boyun eğmeyi sevmeyen bir yapıya sahiptir.

En Paylaşımcı "A" Grubu!

Bu kan grubunu taşıyan herkes, yerleşik ama kırsal yaşam gerilimlerini baş edebilmiştir. Psikolojik özelliklerinin bazıları, kalabalık çevresel kitlelerin ihtiyaclarına katlanabilmekle gelişir. Uyumlu mizaç özelliğine sahiptirler. Bu grup içinde yer alanlar, duyan, hisseden, sürekli araştıran, çevrelerindeki kişiler ile bağlantı ve uyum sağlamaya çalışan kişilerdir. Dış dünyadaki tüm değişikliklere kerşı duyarlıdırlar. Ancak aşırı duyarlılıkları, çevrelerinde uyumsuzluğa düştüklerinde, geriye doğru kaçmalarına ve içlerine kapanmalarına neden olur. Uyumlular, içinde bulundukları toplumun en ilgi çekici ve en renkli varlıklarıdır. Ancak dayanma ve uyum sağlama yeteneklerinin yetersiz kaldığı ortam ve koşullarda çözülürler, acınacak zavallı insanlar olurlar. Büyük bir olasılıkla, bu oluşumun içindeki bireyde olması gereken en önemli özellik, paylaşımcı yapıdır.

A'ların ataları, karmaşık bir hayatın meydan okumalarına karşı duyarlı, kurnaz, istekli ve akıllı olmak zorundaydılar. Ancak bütün bu niteliklerin tek bir yapıda toplanması gerekiyordu. Belki de bu bugün bile A'ların daha gerilimli bir yapıya sahip olmalarının bir nedenidir. Sıkıntılarını içlerine atarlar, fakat patladıklarında dikkatli olmalısınız. O gruplarının başarılı olduğu gerilimli ve sıkışık liderlik pozisyonlarına A'lar pek uygun degildir. Bu onların lider olmayacakları anlamına gelmez. Ama içgüdüsel olarak, çıkar gözeten liderliği istemezler. A grubunda diğer gruplardan daha az grip görüldügü bilinmektedir. Ayrıca virüslerin etkisi, AB grubunda da diğer gruplara göre daha azdır.

Olumsuz yönleri:
Çok kuruntulu, duygusal, sinirli, kararsız, içine kapalı, sulu.

Özet:
Temkinli, yardımsever, sorumluluk sahibi, iç huzura ve güçlü bir hafızaya sahiptir. Grup çalışmalarında başarılıdır, resmiyeti sever, sakindir, kurallara uyar, insanlarla olan ilişkilerine değer verir. Çok hassastır, başkalarının ona dokunmasından hoşlanmaz. Sinirlense bile sakin kalmayı başarır. İçe dönük, kamuoyuna duyarlı, sorumluluk sahibi. Sinirliyken bile güvenilir ve etrafındakilerin kafası karıştığında, her şeyin sorumluluğunu üzerine alabilir. Utangaç olduğu zamanlar vardır. İnsanların yanında bazen sinirli olabilir. Etrafına karşı duyarlı olmasına rağmen, başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Bir doğa düşkünüdür ve kalabalık ortamları pek sevmez. Değişime çok açık değildir, kendine ait bir dünyaya ihtiyaç duyar, hatta karamsar bile sayılabilir. Değişikliğe açık olmadığı için, duygusal tarafından dolayı, bu kan grubundan olan kişiler, genelde üretken güce sahip sanatçılardır.

En Uyumlu "B" Grubu!

B grubu, coğrafi dağılımı en belirgin olandır. Japonya'dan Moğolistan'a, Çin, ve Hindistan'dan Ural dağlarına kadar olan geniş bir bölgede B grubuna dahil olanlar çoğunluktadır. Ural dağlarından batıya doğru gidildikçe, B grubu kan yapısına sahip olanların sayısal yoğunluğu azalır. Avrupa'nın batı ucunda kan grubu B olan çok az sayıda kişi vardır. Asyanın göçebe topluluklarının batıya göç etmelerinin bir sonucudur bu. Örneğin Almanlar ve Avusturyalılar arasında B grubuna çok fazla rastlanmasının da önemli bir nedeni var. Almanya'da özellikle Elbe Nehri'nin yukarı ve orta kesimlerinde B grubuna dahil olanlar dikkat çeker. Çünkü bu bölge eski devirlerde uygarlıkla barbarlığı birbirinden ayıran çizgi üzerindedir.

Dengelidir, sindirim sistemi dayanıklıdır, beslenmede katı kuralcı değildir, strese karşı yaratıcılığını kullanır. Formda kalabilmek için fiziksel ve zihinsel faaliyetler arasında denge kurması gerekir.

0 grubu ve A grubu birçok bakımlardan birbirlerinin tam karşıtı özellikler taşırlar. Fakat B grubu bazı bakımlardan 0 grubunu anımsatır. O kadar ki, bu iki kan grubunun birbirlerine bağlı olduklarını söyleyebiliriz. Tam böyle düşünürken, B grubunun bilinmeyen bir özelliği ortaya çıkabilir. Aslında B grubu, insanoğlunun evrim yolculuğunda farklı özellikleri olan insanları ve kültürlerin birleştiricisi sayılır.

Genelde B grubuna dahil olanlar, en ağır hastalıklara karşı bile dayanıklı olurlar. Çağdaş yaşamın getirdiği sorunlar, örneğin kalp hastalıkları ve kanser türleriyle mücadelede kan grubu B olanlar başarılı olabilir. Ancak bu gruptakiler, az görülen hastalıklara karşı kendilerini o kadar iyi savunamazlar. Egzotik bağışıklık sistemi düzensizlikleri ve müzmin yorgunluk sendromu gibi sorunlar onları yenik düşürebilir.

Olumsuz yönleri:
Unutkan, kararsız, dağınık, gürültücü, abartmaya yatkın, spontane.

Özet: Neşeli, bencil, kaprisli, gelenek ve göreneklere karşıdır, sosyal, eğlenceli, duygusal, özünde yalnız, kolay neşelenebilen, kibar, bağımsızlığına çok düşkün, güçlü bir kişiliğe sahip, işlerini kendi yöntemine göre yapan, geçinmesi kolay, maceracı, dokunmayı ve birinin ona dokunmasından hoşlanır.

Mantıklı, organizasyon yeteneği gelişmiş, akla duygudan çok önem veren, üretken. Her şeyin yolunda gittiğini gördüğünde, kendini iyi hissen. Yaptığı işe konsantre olarak, başka şeyleri görmezden gelebilir. Enerjik ve amaca yönelik hareket eder, herhangi bir konunun fanatiği olabilir ve o konuda sonuna kadar uğraşır. Girişimciliğe açık olmasına rağmen, takım oyunlarında pek başarılı değildir, çünkü o takım yapısına karşıt, bağımsız bir kişiliktir. Olumsuz şeyleri dışa vurmak yerine, içe atar, sorunları çözmek için gerçekleri göz önünde bulundurur, çok fazla soğuk, ya da resmi olarak görülebilir, arkadaşlarına kendini pek açmaz.

En Çekici "AB" Grubu!

Bu grup sinirli ve hassas A´larla dengeli, B´lerin birleşmesiyle oluşmuştur. Sonuç ise tinsel, yaşamın özellikle sonuçlarının pek farkında olmadıkları bir takım etkenlerini kucaklayan, biraz parça parça bir karakterdir. Kompleks mizaç özelliği gösterirler. Diğer üç mizacın tüm özelliklerini, karmaşık ve karışık bir biçimde bu kümede yer alan kişilerde görülür. Bu üç özellik, farklı yoğunluklarla bir arada bulununca, kişi birbiriyle uyuşmaz eğilimlerin elinde adeta oyuncak olur. Böyleleri, dengeleri için gerekli olan dinamik bir düzenleme, güçlü bir irade ve iyi bir disiplinle karşılaşana değin, çelişen, karmaşık duygu, düşünce ve eğilimlerin elinde bocalayan, kaprisli, kararsız ve tutarsız bir kişi olur çıkarlar. Bununla birlikte çevrelerine önem vermeleri, sosyal tutum ve yargıları önemsemeleri, mantıklı düşünme yetisine sahip olmaları gibi olumlu yönleri onları başarıya ulaştırabilir.”

Çoğu kez onlar detaylarla uğraşıp kendilerini yormazlar. AB grubu, kan grupları arasında en çekici ve en ilginç olanıdır. Ama onların doğal karizması ardında hep kırık kalpler bırakır. Kan grupları arasında AB çok ender görülür. A grubuyla B grubunun karışmasından meydana gelen bu kan grubuna dünya nüfusunun ancak %5 ´i dahildir. Ve bu grup, kan gruplarının en yenisidir. Bundan 10-12 yüzyıl öncesine kadar, böyle bir kan grubu yoktu. Doğudaki istilacı güçlerin batıdaki ülkeleri ele geçirmeleri üzerine, farklı uluslar birbirlerine karıştılar. Doğuyla batı uygarlığının karışması sonucunda, AB kan grubu ortaya çıktı. M.S. 900 yıllarından itibaren AB kan grubu oluştu. A ve B gruplarındaki Avrupalılar´ın evlilik yoluyla bir araya gelmedikleri kesindi. Ancak doğudan batıya akın başladıktan sonra farklı kan grupları birleşebildi.

Olumsuz yönleri:
Devamlı şikayet eder, farklı ve değişken ruh haline sahiptir, çok düşünür.

Özet:
Zıtlıkların bir arada olduğu bir karakterdir: örneğin sosyaldir aynı zamanda utangaçtır. Ne yapacağı önceden kestirilemez. Arkadaşlarına bağımlıdır fakat eğer çok üzerine gelinirse isyan edebilir, sosyal ortamlarda zaman zaman utangaç, zaman zaman cesurdur. Üretken/sanatçı bir yönü vardır. Zorlayıcıdır. Psikoloji, astroloji ve falla ilgilenir, iyi bir politikacı ya da diplomat olabilir. çok geniş tavırlar sergileyebilir, problemleri sezmek ve engellemek konusunda çok başarılıdır. Şehir atmosferini sever, ama bazen kapalı alanlarda kalmaktan hoşlanmaz. Yaşadığı ev onu düşünmeye ve hareket etmeye motive etmeli, yaptığı her şeyde başarıya ulaşır. Gizemlidir, mantıklıdır, ekonomiktir, etkilidir, genelde eleştiricidir, analitik bir düşünce yapısına sahiptir, duygusuzdur, orijinaldir, yalnız kalmayı sever, çabuk sıkılır, çevresine kolay uyum sağlar, içgüdüsel duygulardan nefret eder, insanlara faydalı olmaya çalışır, başkalarının ona dokunmasından hoşlanmazlar.


A Grubu Kadını.
Para harcamasını çok sever. Seksi iç çamaşırlarına düşkündür. Çocukları çok sever ve çocuk sahibi olduktan sonra eşini ihmal eder. Değişikliği seven biridir.

A Grubu Erkeği:
Düzenli yaşamayı sever. iyi bir dost ve konuşmacıdır. Birlikte olacağı kadını seçerken çok titiz davranır.

B Grubu Kadını:
İstek doludur. Sekse hiç hayır demez. Para konusunda eli ya çok açıktır ya da cimridir

B Grubu Erkeği:
Özgürlüğünün sınırlanmasından nefret eder. Kadınlara saygısı sonsuzdur. Hep neşe dolu bir aileye sahip olmak ister. Yemek konusunda son derece titizdir.

AB Grubu Kadını:
Erkeklerin yüreğini hoplatan elbiseler giymeye bayılır. Para konusunda tutumludur. Yemek pişirmekte, mükellef bir sofra hazırlamakta üzerine yoktur.

AB Grubu Erkeği:
Aile içinde mutlaka sözünün dinlenmesini, isteklerinin yapılmasını ister. Hoşgörülü ve kararlıdır. En iyi aşıklar bu gruptan çıkar. Eşine ev işlerinde yardım etmekten çekinmez.

0 Grubu Kadını
Mutfak masraflarından kısarak kendine hoş elbiseler alır. Çocukları biraz ele avuca geldiğinde hemen çalışma hayatına dönmek, toplumdaki yerini almak ister. Yemek yapmakla fazla uğraşmak istemez. Pratik yemekleri tercih eder.

0 Grubu Erkeği
Aşık olduğu zaman birlikte olduğu kadını çok kıskanır. Kalabalığı sevmez. Son derece hareketli, çalışkan ve hırslıdır. Sevgilisine veya eşine sık sık hediye almayı sever.


Dünyada kan gruplarının dağılımı:

0 Rh pozitif, her 100 kişiden 40′ı
0 Rh negatif, her 100 kişiden 7′si
A Rh pozitif, her 100 kişiden 34′ü
A Rh negatif, her 100 kişiden 6′sı
B Rh pozitif, her 100 kişiden 8′i
B Rh negatif, her 100 kişiden 1′i
AB Rh pozitif, her 100 kişiden 3′ü
AB Rh negatif, her 100 kişiden 1′i

Kan gruplarına göre kişilik tahlili:

0 Grubu : Kendine güvenen, cesaretli
A Grubu : Sinirli ve hassas
B Grubu : Uyumlu ve yaratıcı
AB Grubu: Çekici ve ilginç

Histori:

En eski kan grubu “0″ grubu olduğu belirtiliyor, herkes 0 grubundayken, insanlar çok küçük bir alanda yaşıyorlarmış, aynı yemeği yiyor, organizmaları aynıymış bu yüzden değişim gereksizmiş. Ancak nüfus arttığında ve göçler hızlandığında, değişimler ivme kazanmış.

Sonradan gelişen A ve B gruplarının geçmişi, ancak 15 bin – 25 bin yıl öncesine uzanıyor. AB grubu ise çok daha yeni. 0 grubu avcı, A grubu çiftçi, B grubu göçebe, AB grubu ise modern olarak değerlendiriliyor. (Kaynaklar: hurriyetaile.com - bilgiustam.com)