Bayrak Bayrak
Free counters!

Kan gruplarına göre kişilik analizi

Kan gruplarının, insan kişiliği ile yakından ilişkisi
Kan gruplarına göre kişilik özellikleri
Dünyada kan grupları dağılımı

Kan gruplarının, insan kişiliği ile yakından ilişkisi

Kan Grubu

Vücudumuzun %7’si kandan oluşur. Birçok hayati fonksiyonu bulunan sıvının en önemli görevlerinden biri, hücrelere oksijen taşımasıdır. Ayrıca bedenimizi ısıtır, soğutur, besler, korur, ona enerji verir ve içindeki zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Hayati önemi olan maddeleri hücrelere taşır, zararlı metabolizma artıklarının dışarı atar. Damarlarda oluşan yırtıkları kapatır.

Japon uzmanlar farklı kan gruplarının erkekler ve kadınlar üzerindeki etkilerini konu alan bir araştırma sonucunu açıklarken, İnsan vücudunun kimyası ile, kişilik arasında önemli bağlar bulunduğunu, kan grupları da bunlardan biri olduğunu vurguladı. Japonya’da son yıllara kan gruplarının kişilik özellikleri üzerindeki etkisi, Japonların tüm yaşam biçimlerini değiştirdi. Öyle ki, aşk hayatlarında evlenecekleri kişiyi seçerken, aradıkları özelliklere uygun kan grubuna göre seçim yapmaya başladılar.

Kan gruplarının kişilik özellikleri üzerindeki etkisi hakkında yazılan dört kitap, 5 milyondan fazla sattı. Rekor satışlar hiç de tesadüf değil, zira son dönemde Japonlar için iş başvurusundan, arkadaş seçimine kadar, her alanda, kan grupları,  ana seçim kriterlerinden birini oluşturmakta. Günümüzde de pek çok şirket, işe eleman alırken, kişilik testlerinden faydalanarak seçim yapıyorlar. Bilimsel araştırmalarda kullanılan kişilik testlerine göre, kişiliğimizin 5 boyutu. Öncelikle bu boyutları ele alalım:

Kan gruplarına göre kişilik özellikleri

Kişilik ve kan grupları

Dünyadaki insanların %36’sı 0-Pozitif, %4’ü ise 0-negatiftir. Türkiyede ise; %29,8’si 0-pozitif, %3,9’u 0-negatifdir. "0" kan grubunu taşıyan insanlar, gücü, dayanıklığı, kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve Tanrı vergisi bir iyimserliği genetik hafızalarında taşıyıp, yaşamın en iyi tadını çıkaran, dünya nimetlerinden en iyi yararlanan kişilerdir. İçinde bulundukları ortama iyi uyum gösteren, tüm insan ve varlıklarla anlaşırlar. Kendilerine ters düşmeyen, olumlu ilişkiler kurmayı başarırlar. Bu engin uyum düzeni içinde, önlerine sunulan olanaklardan yararlanmayı bilirler. Büyük uğraşlara kalkışmadan, amaçladıkları sonuca ulaşırlar. Bu başarılarındaki en büyük etken, su'daki hidrojenin oksijenle uyumu gibi, dış dünyayla uyumlu olmalarıdır. Modaya, havaya, zamana son derece hızlı uyum sağlarlar.

Herhangi birine çok değişik ve ters gelebilecek bir ortam düşünelim. Onlar bu ortam içinde dağılıp şaşırmaz,  ürküp bir köşeye çekilip sinmez, hemen uyum sağlarlar. Sivri ve uç düşünceleri, aykırı fikir ve eğilimleri yoktur. Sağlıklı bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiş liderlik özellikleri vardır.

Olumsuz yönleri:
İşkolik, duygusal, inatçı, soğuk, bencil, geçimsiz, endişelidirler.

Özet:
Olumlu, sosyal, gururlu, aktif, enerji dolu, hareketli, bağımsız, risk almayı seven, dramatik bir yaşama sahip, zaman zaman bencil, romantik, açık sözlü, gerçekçi, gösterişli, uçuk.

Önüne çıkan şansları anında kullanan, yeni bir projeye hemen atılabilen, yeni fikirler üretmeye yatkındır. Dikkati çabuk dağılır, kuvvetli duygulara sahiptir, kendini iyi ifade edebilir. Her an muhalefet olabilir, ama bu duruşundan hemen vazgeçebilir. Diğer kan gruplarından olan kişilere çabuk kapılabilir. Hırslı ve detaycı olan bu kişilik, ortama kolay adapte olabilir. Hissettiklerini ortaya çıkartabilir, doğuştan zariftir. Organizasyon yeteneği gelişmiş, birilerine dokunmayı ve birilerinin ona dokunmasını seven, hedefe kitlenen, boyun eğmeyi sevmeyen bir yapıya sahiptir.

En paylaşımcı "A" grubu

Dünyadaki insanların %28’i A-pozitif, %3’ü ise A-negatiftir. Türkiyede ise; %37,8’i A-pozitif, %4,7’si A-negatifdir. Bu kan grubunu taşıyan herkes, yerleşik ama kırsal yaşam gerilimleri ile baş edebilmiştir.

Psikolojik özelliklerinin bazıları, kalabalık çevresel kitlelerin ihtiyaclarına katlanabilmekle gelişir. Uyumlu mizaç özelliğine sahiptirler. Bu grup içinde yer alanlar, duyan, hisseden, sürekli araştıran, çevrelerindeki kişiler ile bağlantı ve uyum sağlamaya çalışan kişilerdir. Dış dünyadaki tüm değişikliklere karşı duyarlıdır. Ancak aşırı duyarlılıkları yüzünden uyumsuzluğa düştüklerinde, geriye doğru kaçmalarına ve içlerine kapanmalarına neden olur. Ancak içinde bulundukları toplumun en ilgi çekici ve en renkli varlıklarıdır. Fakat dayanma ve uyum sağlama yeteneklerinin yetersiz kaldığı koşullarda çözülür, acınacak zavallı insanlar olabilirler. Büyük bir olasılıkla, bu oluşumun içindeki bireyde olması gereken en önemli özellik, paylaşımcı yapıdır.

A negativ kan grubu

A grubunun ata'ları, karmaşık bir hayatın ortaya çıkardığı meydan okumalarına karşı duyarlı, kurnaz, istekli ve akıllı olmak zorundaydılar. Ancak bütün bu niteliklerin tek bir yapıda toplanması gerekiyordu. Bu olgu muhtemelen günümüzde de A gruplarının daha gerilimli bir yapıya sahip olmalarına yol açmıştır. Sıkıntılarını genellikle içlerine atar, fakat patladıklarında, etraflarına meydan okurlar. Sıfır gruplarının başarılı olduğu gerilimli ve sıkışık liderlik pozisyonlarına A grupları pek uygun degildir. Bu onların lider olmayacakları anlamına gelmez, ama içgüdüsel olarak çıkar gözeten liderliği istemezler. A grubunda diğer gruplardan daha az grip görüldügü bilinmektedir. Ayrıca virüslerin etkisi, AB grubunda da diğer gruplara göre daha azdır.

Olumsuz yönleri:
Çok kuruntulu, duygusal, sinirli, kararsız, içine kapalı, sulu.

Özet:
Temkinli, yardımsever, sorumluluk sahibi, iç huzura ve güçlü bir hafızaya sahiptir. Grup çalışmalarında başarılıdır, resmiyeti sever, sakin, kurallara uyar, insanlarla olan ilişkilerine değer verir. Çok hassastır, başkalarının ona dokunmasından hoşlanmaz. Sinirlense bile sakin kalmayı başarır. İçe dönük, kamuoyuna duyarlı, sorumluluk sahibi. Sinirliyken bile güvenilir ve etrafındakilerin kafası karıştığında, her şeyin sorumluluğunu üzerine alabilir. Utangaç olduğu zamanlar da vardır. İnsanların yanında bazen sinirli olabilir. Etrafına karşı duyarlı olmasına rağmen, başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Bir doğa düşkünüdür ve kalabalık ortamları pek sevmez. Değişime çok açık değildir, kendine ait bir dünyaya ihtiyaç duyar, hatta karamsar bile sayılabilir. Değişikliğe açık olmadığı için, duygusal tarafından dolayı, bu kan grubundan olan kişiler, genelde üretken güce sahip sanatçılardır.

En uyumlu "B" grubu

B grubu, coğrafi dağılımı en belirgin olanı ve Dünya nüfusuna göre %21'i B-pozitif, %1'i ise B-negatiftir. Türkiyede ise; %14,2’si B-pozitif, %1,6’sı B-negatifdir. Japonya'dan Moğolistan'a, Çin, ve Hindistan'dan, Ural dağlarına kadar olan geniş bir bölgede B grubuna dahil olanlar çoğunluktadır. Ural dağlarından batıya doğru gidildikçe, B grubu kan yapısına sahip olanların sayısal yoğunluğu azalır. Avrupa'nın batı ucunda kan grubu B olan çok az sayıda kişi vardır. Bu Asya göçebe topluluklarının, batıya göç etmelerinin bir sonucudur. Örneğin Almanlar ve Avusturyalılar arasında B grubuna çok fazla rastlanmasının da önemli bir sebebi vardır. Almanya'da özellikle Elbe Nehri'nin yukarı ve orta kesimlerinde B grubuna dahil olanlar dikkat çeker. Çünkü bu bölge eski devirlerde uygarlıkla, barbarlığı birbirinden ayıran çizgi üzerindedir. Dengelidir, sindirim sistemi dayanıklıdır, beslenmede katı kuralcı değildir, strese karşı yaratıcılığını kullanır. Formda kalabilmek için fiziksel ve zihinsel faaliyetler arasında denge kurması gerekir.

0 grubu ve A grubu birçok bakımlardan birbirlerinin tam karşıtı özellikler taşırlar. Fakat B grubu bazı bakımlardan 0 grubunu anımsatır. O kadar ki, bu iki kan grubunun birbirlerine bağlı olduklarını söyleyebiliriz. Tam böyle düşünürken, B grubunun bilinmeyen bir özelliği ortaya çıkabilir. Aslında B grubu, insanoğlunun evrim yolculuğunda farklı özellikleri olan insanları ve kültürlerin birleştiricisi sayılır.

Genelde B grubuna dahil olanlar, en ağır hastalıklara karşı bile dayanıklı olurlar. Çağdaş yaşamın getirdiği sorunlar, örneğin kalp hastalıkları ve kanser türleriyle mücadelede kan grubu B olanlar başarılı olabilir. Ancak bu gruptakiler, az görülen hastalıklara karşı kendilerini o kadar iyi savunamazlar. Egzotik bağışıklık sistemi düzensizlikleri ve müzmin yorgunluk sendromu gibi sorunlar onları yenik düşürebilir.

Olumsuz yönleri:
Unutkan, kararsız, dağınık, gürültücü, abartmaya yatkın, spontane.

Özet: Neşeli, bencil, kaprisli, gelenek ve göreneklere karşıdır, sosyal, eğlenceli, duygusal, özünde yalnız, kolay neşelenebilen, kibar, bağımsızlığına çok düşkün, güçlü bir kişiliğe sahip, işlerini kendi yöntemine göre yapan, geçinmesi kolay, maceracı, dokunmayı ve birinin ona dokunmasından hoşlanır.

Mantıklı, organizasyon yeteneği gelişmiş, duygudan fazla, akla önem veren, üretken bir kişiliktir. Her şeyin yolunda gittiğini gördüğünde, kendini iyi hisseder. Yaptığı işe konsantre olarak, başka şeyleri görmezden gelebilir. Enerjik ve amaca yönelik hareket eder, herhangi bir konunun fanatiği olabilir ve o konuda sonuna kadar uğraşır. Girişimciliğe açık olmasına rağmen, takım oyunlarında pek başarılı değildir, çünkü o takım yapısına karşıt, bağımsız bir kişiliktir. Olumsuz şeyleri dışa vurmak yerine, içe atar, sorunları çözmek için gerçekleri göz önünde bulundurur. Soğuk, ya da resmi olarak görülebilir, arkadaşlarına kendini pek açmaz.

En çekici "AB" grubu

Dünyadaki insanların %5’i AB-pozitif, %1’i AB-negatifdir. Türkiyede ise; %7,2’si AB-pozitif, %0,8’i AB-negatifdir. Bu grup sinirli ve hassas A grupları ile dengeli, B gruplarının birleşmesiyle oluşmuştur. Sonuçta ruhsal yaşamın, özellikle bu yaşamın sonuçlarının pek farkında olmadıkları bir takım etkenleri kucaklayan, parçalara bölünmüş bir karakterdir. Kompleks bir mizaç özelliği gösterirler. Diğer üç mizacın tüm özelliklerini, karmaşık ve karışık şekilde bu kümede yer alan kişilerde görmek mümkün. Bu üç özellik, farklı yoğunluklarla bir arada bulununca, birbiriyle uyuşmaz eğilimlerin elinde adeta oyuncak olan kişi olabilir. Böyleleri, dengeleri için gerekli olan dinamik bir düzenleme, güçlü irade ve iyi bir disiplinle kendilerini olumlu bir seviyeye taşıyana kadar, karmaşık duygu, düşünce ve eğilimlerin elinde bocalayan, kaprisli, kararsız, tutarsız bir kişi olmaya devam ederler. Bununla birlikte çevrelerine önem vermeleri, sosyal tutum ve yargıları önemsemeleri, mantıklı düşünme yetisine sahip olmaları gibi olumlu yönleri, onları başarıdan başarıya taşıyabilir. Çoğu kez detaylarla uğraşıp, kendilerini yormaktan kaçınırlar.

Kan grupları arasında ender görülen AB grubu, kan grupları arasında en çekici ve en ilginç olan kişiliktir. Ama onların doğal karizması, ardında sürekli kırık kalpler bırakır. A grubuyla B grubunun karışmasından meydana gelen bu kan grubuna, Dünya nüfusunun ancak %6´i sahipir. Kan gruplarının en yenisi olan B grubu, M.S. 900 yıllarından itibaren, oluştuğu varsayılıyor. Yani, bundan 10-12 yüzyıl öncesine kadar, böyle bir kan grubunun olmadığını düşünürsek, Avrupalıların evlilik yoluyla bir araya gelerek A ve B gruplarındaki karışımın ortaya çıkmadığı kesinlik kazanıyor. Doğudan batıya akın başladıktan sonra, istilacı güçlerin, batıdaki ülkeleri ele geçirmeleri üzerine, farklı uluslar birbirlerine karışmış ve AB kan grubu ortaya çıkmıştır.

Olumsuz yönleri:
Devamlı şikayet eder, farklı ve değişken ruh haline sahiptir, çok düşünür.

Özet:
Zıtlıkların bir arada olduğu bir karakterdir: örneğin sosyaldir aynı zamanda utangaçtır. Ne yapacağı önceden kestirilemez. Arkadaşlarına bağımlıdır, fakat eğer çok üzerine gelinirse isyan edebilir. Sosyal ortamlarda zaman zaman utangaç, zaman zaman cesurdur. Üretken/sanatçı bir yönü vardır, zorlayıcıdır. Psikoloji, astroloji ve falla ilgilenir, iyi bir politikacı ya da diplomat olabilir. Çok geniş tavırlar sergileyebilir, problemleri sezmek ve engellemek konusunda çok başarılıdır. Şehir atmosferini sever, bazen kapalı alanlarda kalmaktan hoşlanmaz. Yaşadığı ev onu düşünmeye ve hareket etmeye motive etmelidir. Hemen hemen yaptığı her şeyde başarıya ulaşabilir. Gizemli, mantıklı, ekonomik, etkili ve eleştiricidir. Analitik bir düşünce yapısına sahip, duygusuz ama orijinaldir. Yalnız kalmayı sever, çabuk sıkılır, çevresine kolay uyum sağlar, içgüdüsel duygulardan nefret eder. İnsanlara faydalı olmaya çalışır, başkalarının ona dokunmasından hoşlanmaz.

A Grubu Kadını.
Para harcamasını çok sever. Seksi iç çamaşırlarına düşkün olabilir. Çocukları çok sever ve çocuk sahibi olduktan sonra eşini ihmal edebilir. Değişikliği seven biridir.

A Grubu Erkeği:
Düzenli yaşamayı sever. İyi bir dost ve konuşmacıdır. Birlikte olacağı kadını seçerken çok titiz davranır.

B Grubu Kadını:
İstek doludur, sekse hiç hayır demez. Para konusunda eli ya çok açıktır, ya da çok cimridir.

B Grubu Erkeği:
Özgürlüğünün sınırlanmasından nefret eder. Kadınlara saygısı sonsuzdur. Hep neşe dolu bir aileye sahip olmak ister. Yemek konusunda son derece titizdir.

AB Grubu Kadını:
Erkeklerin yüreğini hoplatan elbiseler giymeye bayılır. Para konusunda tutumludur. Yemek pişirmekte, mükellef bir sofra hazırlamakta üzerine yoktur.

AB Grubu Erkeği:
Aile içinde mutlaka sözünün dinlenmesini, isteklerinin yapılmasını ister. Hoşgörülü ve kararlıdır. En iyi aşıklar bu gruptan çıkar. Eşine ev işlerinde yardım etmekten çekinmez.

0 Grubu Kadını
Mutfak masraflarından kısarak, kendine hoş elbiseler alır. Çocukları biraz ele avuca geldiğinde, hemen çalışma hayatına dönmek, toplumdaki yerini almak ister. Yemek yapmakla fazla uğraşmak istemez. Pratik yemekleri tercih eder.

0 Grubu Erkeği
Aşık olduğu zaman birlikte olduğu kadını çok kıskanır. Kalabalığı sevmez. Son derece hareketli, çalışkan ve hırslıdır. Sevgilisine veya eşine sık sık hediye almayı sever.

Dünyada kan grupları dağılımı:

0 Rh pozitif, her 100 kişiden 36′sı
0 Rh negatif, her 100 kişiden 4′ü
A Rh pozitif, her 100 kişiden 28′i
A Rh negatif, her 100 kişiden 3′ü
B Rh pozitif, her 100 kişiden 21′i
B Rh negatif, her 100 kişiden 1′i
AB Rh pozitif, her 100 kişiden 5′i
AB Rh negatif, her 100 kişiden 1′i

Kan gruplarına göre kişilik tahlili:

0 Grubu : Kendine güvenen, cesaretli
A Grubu : Sinirli ve hassas
B Grubu : Uyumlu ve yaratıcı
AB Grubu: Çekici ve ilginç

Histori:

En eski kan grubu “0″ grubu olduğu belirtiliyor, herkes 0 grubundayken, insanlar çok küçük bir alanda yaşıyor, aynı yemeği yiyor, organizmaları aynıymış. Bu yüzden değişim gereksizmiş, ancak nüfus arttığında, göçler hızlandığında, değişimler ivme kazanmış.

Sonradan gelişen A ve B gruplarının geçmişi, ancak 15 bin – 25 bin yıl öncesine dayanıyor. AB grubu ise çok daha yeni bir grup. 0 grubu avcı, A grubu çiftçi, B grubu göçebe, AB grubu ise modern olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:

Wikipedia,
hurriyetaile.com
bilgiustam.com